Autor – Petrescu Ioan, Bokor Alexandru

1. Introducere
Culoarea este o percepţie vizuală şi depinde de trei elemente: (a) iluminare (distribuţia energiei spectrale), (b) absorbţia şi împrăştierea luminii de către obiectul iluminat; (c) observator (răspunsul spectral legat de lungimea de undă). Din întreaga energie luminoasă provenitã de la o sursă de lumină albă, naturală (soare), sau artificială (bec incandescent), care cade pe un obiect colorat, o parte din energie este absorbită de compusul colorat – în funcţie de proprietăţile fizico-chimice ale acestuia, iar restul luminii este reflectată. Fiecare compus colorat (colorant sau pigment) prezintă un spectru de absorbţie, respectiv de reflexie, caracteristic în funcţie de natura sa fizicochimică. Altfel spus, în funcţie de spectrul de absorbţie sau reflexie a unui compus colorat putem determina natura sa. Aparatele utilizate pentru determinarea naturii unui compus colorat în funcţie de absorbanţa sau reflectanţa sa se numesc colorimetre sau spectrofotometre, în funcţie de domeniul spectral utilizat. Aparatura comercială de determinare a culorilor utilizează de regulă filtre de culoare pentru analiza RGB (red, green, blue). Aceste aparate permit determinarea nuanţelor de culoare cu apertură cu diametrul de 5-15 mm, ceea ce este utilizabil pentru studiul suprafeţelor mari, dar nu şi pentru opere de artă.

Descarcă pdf

Tags: , , , , ,