Autor – Ioan Iaţcu

Pictura romană din epoca târzie de pe teritoriul Dobrogei este în general mai puţin cunoscută, dar câteva monumente recuperate în parte şi, mai rar, în totalitate pot da o imagine a existenţei şi evoluţiei sale în regiune. Este vorba exclusiv de pictura murală frecvent folosită în mod decorativ şi figurativ într-o serie de construcţii publice şi private, morminte, cripte şi bazilici paleocreştine.
Săpăturile arheologice efectuate în interiorul marii bazilici episcopale, au adus la suprafaţă numeroase fragmente de tencuială şi stucatură policromă – din păcate extrem de perisabile – ce împodobeau pereţii interiori ai bazilicii.

Descarcă pdf

Tags: , , ,