Archive | Ediția a XI-a

Noi documente privitoare la restaurarea bisericii „Banu” din Iaşi, în a doua parte a secolului al XIX-lea

Autor – Aurica Ichim Biserica cu hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor” din Iaşi, cunoscută sub numele de biserica „Banu”, ctitoria banului Savin Zmucilă, construită din lemn la 1705, a fost reconstruită din piatră la 1802, din iniţiativa  mitropolitului Moldovei Iacob Stamati, sub supravegherea unui cunoscut arhitect din Ardeal, Herr Leopold. Acesta va reda prin proiectul său [...]

Mai mult...

Evidenţierea picturii originale – tehnici în intervenţiile de îndepărtare a revenirilor ulterioare

Autor – Bogdan Ungurean Biserica Banu reprezintă un important monument istoric de arhitectură al Iaşului. „Într-un oraş ce  păstrează venerabile vestigii ale trecutului cultural şi artistic, monumentul bisericii Banu se află într-un cartier care astazi formează centrul cultural al oraşului, încadrându-se într-un complex, alături de Palatul Unirii, Liceul Naţional şi fosta clădire a Academiei din [...]

Mai mult...

Datarea picturii iconostasului de la biserica „Banu” din Iaşi

Autor – Cornelia Bordaşiu În lucrarea de faţă, ne-am propus să realizăm o succintă analiză comparativă a iconostaselor de la bisericile „Sf. Spiridon”; „Duminica Tuturor Sfinţilor” (Banu) din Iaşi şi biserica „Sf. Parascheva” a  Episcopiei din Roman, ale căror picturi sunt atribuite aceluiaşi autor. Iconostasele, realizate în stil baroc, poleite cu aur pe forma decorativă, [...]

Mai mult...

Patrimoniul textil religios – între conservare şi funcţionalitate

Autor – Carmen Marian 1. Consideraţii generale privind patrimoniul textil religios Arta a reprezentat dintotdeauna un auxiliar important al religiei creştine, manifestarea cultului  realizându-se prin materializarea credinţei în obiecte lucrate din diverse materiale şi într-o anumită formă. Între aceste obiecte, broderiile şi ţesăturile constituie, pe lângă piesele lucrate din argint şi argint aurit, categoria cea [...]

Mai mult...

Tehnici nedistructive de analiză a patrimoniului religios

Autor – Nicoleta Vornicu, Cristina Bibire, Corneliu Oniscu Raţiunea de a fi a artei sacre este aceea de a aduce o mărturie vizibilă cu privire la cele două realităţi,  reunite în Biserică: realitatea istorică şi harul Duhului Sfânt. Arta este realistă în ambele sensuri. Prin aceasta icoana se deosebeşte de orice altă imagine. Cunoaşterea materialelor [...]

Mai mult...

Spectromicroscopul – instrument de investigare microinvazivă a operei de artă

Autor – Petrescu Ioan, Bokor Alexandru 1. Introducere Culoarea este o percepţie vizuală şi depinde de trei elemente: (a) iluminare (distribuţia energiei spectrale), (b) absorbţia şi împrăştierea luminii de către obiectul iluminat; (c) observator (răspunsul spectral legat de lungimea de undă). Din întreaga energie luminoasă provenitã de la o sursă de lumină albă, naturală (soare), [...]

Mai mult...

Consolidare, restaurare şi amenajare la Şcoala nr. 36 „Vasile Conta” din Iaşi

Autor – Adrian Puişoru Prin numărul mare de elevi şcolarizaţi, dar şi prin diversitatea şi complexitatea activităţilor desfăşurate, Şcoala „Vasile Conta”, situată în Cartierul Nicolina I, Salcia, este una dintre cele mai valoroase instituţii şcolare ieşene. Corpul A al şcolii a fost dat în folosinţă la 1 septembrie 1982, activitatea instructiv-educativă  desfăşurându-se aici de 23 [...]

Mai mult...

Aspecte ale stării de conservare a iconostasului din biserica de lemn „Dragoş Vodă” din comuna Putna – jud. Suceava

Autor – Stelian Onica, Merişor Dominte Biserica de lemn din localitatea Putna, judeţul Suceava, are o vechime apreciabilă, ea fiind estimată a proveni din vremea lui Dragoş Vodă. Acest nume o individualizează şi o face cunoscută în aria  monumentelor de patrimoniu. Potrivit investigaţiilor dendrologice, se consideră că ea este cea mai veche biserică de lemn [...]

Mai mult...

Consolidare-restaurare la Muzeul Memorial „Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa

Autor – Elena Maftei Palatul de la Ruginoasa, actualmente Muzeul Memorial „Alexandru Ioan Cuza”, a fost construit, pe locul vechilor curţi boiereşti, între anii 1800-1811, de către logofătul Săndulache Sturdza, care a construit şi biserica moşiei, anexele gospodăreşti şi parcul considerat destul de mare de către contemporani. Planurile palatului şi bisericii au fost realizate de [...]

Mai mult...

Reabilitarea turnului de intrare al Mănăstirii Golia. Starea tehnică, posibilităţi de consolidare

Autor – Adrian Mihalache, Bogdan Ioan, Constantin Ioan 1. Date generale Ansamblul MĂNĂSTIRII GOLIA, monument istoric, secolul XVI-XVIII, cod LMI 2004-nr.1009-IS-II-a-A-03852, este situat în municipiul Iaşi, strada Cuza Vodă, nr. 51; turnul de intrare – turnul Golia  (clopotniţa) la poziţia 1016, cod LMI 2000 şi indicativ IS-II-m-A-03852.07. Descarcă pdf

Mai mult...