Archive | Ediția a X-a

Crearea resurselor culturale digitale complexe privitoare la tradiția românească a prelucrării lemnului în context european – REDLEMN

Autor – Margareta Mihăilescu Proiectul „Crearea resurselor culturale digitale complexe privind tradiția românească a prelucrării lemnului în contextul european” REDLEMN s-a desfășurat pe parcursul a șapte etape, între anii 2005-2008. La realizarea obiectivelor sale a participat un consorțiu de echipe de specialiști ai unor instituții cu experiență în cercetarea tradiției prelucrării lemnului în România: Muzeul [...]

Mai mult...

Restaurarea unei statuete policrome „Budha” provenind de la conacul Bellu de la Urlați

Autor – Ioan Pop, Mircea Gheorgiu, Remus Ioan Popa Obiectul acestei restaurări este o statuetă reprezentându-l pe „Budha meditând”. Este o operă ce datează din secolul al XIX-lea, confecționată într-un atelier oriental de un autor anonim. Este o sculptură în lemn, pictată în tempera, peste un strat de preparație din grund. Dimensiunile piesei sunt: L [...]

Mai mult...

Reabilitarea, valorificarea și restaurarea unor vestigii arheologice din Complexul Mănăstirii Tazlău (comuna Tazlău, județul Neamț)

Autor – Smaranda Gâlea Satul Tazlău este în prezent o localitate cu o populație de 3150 locuitori, singura localitate a comunei Tazlău. În anul 1890 comuna era alcătuită din mai multe sate și avea 2871 de locuitori, o școală cu 43 elevi, 3 biserici ortodoxe (cu 10 deservenți) și una catolică, iar satul Tazlău avea [...]

Mai mult...

Consolidarea și restaurarea „Palatului Copiilor” din Iași. Avarii structurale, investigații și concept de consolidare

Autor – Vasile Dascălu, Cătălina Popa Clădirea, cunoscută sub denumirea de „Casa Cantacuzino-Pașcanu-Cozadini”, este amplasată în Iași, B-dul Carol I (Copou), nr. 2, fiind înconjurată de parcul palatului și terenurile de sport ale acestuia. Aceasta a fost construită în anul 1840, având destinația inițială de locuință. Clădirea a suferit modificări atât funcționale cât și utilitare, [...]

Mai mult...

Reabilitarea monumentului de for public „Obeliscul Leilor” din Iași

Autor – Adrian Mihalache, Ioan Sasu Potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată în anul 2004, monumentul de for public ,,Obeliscul Leilor” se găsește la numărul curent 1557, cod: IȘ-III-m-B-04290. Adresa monumentului este: Bd. Carol I, nr. 31, în Grădina Copou, Iași. Construcția se încadrează în Clasa II de importanță (categoria B). Descarcă pdf

Mai mult...

Meșteșuguri textile – preistorie și actualitate

Autor – Carmen Marian Construind o punte între preistorie și epoca contemporană, lucrarea de față reprezintă un studiu comparativ între modalitatea de realizare a unui material textil datând din preistorie și tehnica de împletire a unor piese textile etnografice create de meșteșugari în zilele noastre. Săpăturile arheologice întreprinse în așezările preistorice scot rareori la iveală [...]

Mai mult...

Starea de conservare a iconostasului bisericii „Pogorârea Sf. Duh”, Mănăstirea Dragomirna – jud. Suceava

Autor – Stelian Onica, Merișor Dominte Istoria ne convinge mai puternic de importanța valorilor străbune atunci când și probele materiale confirmă ceea ce cuvintele transmit de la o generație la alta. Conservarea și restaurarea de vestigii apare astfel ca o prioritate națională și ca o datorie de onoare față de înaintași. Mesajele lor trebuie transmise [...]

Mai mult...

Microtestele în stabilirea metodologiei de intervenție la iconostasul de la Biserica „Banu” – Iași

Autor – Cornelia Bordașiu, Bogdan Ungurean Reprezentând unul dintre importantele monumente istorice ale Iașului, biserica „Banu”, cunoscută și sub denumirea de „Biserica calicilor”, este atestată documentar încă de la 1638, din perioada domniei lui Vasile Lupu. Inițial din bârne de stejar, ridicată la 1705 de Savin Banu, zis „Zmucilă”, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, biserica [...]

Mai mult...

Deteriorarea pigmentului roșu cinabru din pictura murală a bisericii „Sfântul Nicolae” Popăuți – Botoșani

Autor – O. Marincaș, M. Pascal, J. Weber, C. Solomonea În cadrul proiectului „Cercetarea multidisciplinară și monitorizarea unor monumente din România în curs de restaurare”, etapa mai – noiembrie 2007, între celelalte activități, a fost realizat și studiul despre deteriorarea pigmentului roșu cinabru din pictura murală a bisericii „Sfântul Nicolae” Popăuți, Botoșani. Analizele stratigrafice ale [...]

Mai mult...

Biserica „Sfântul Nicolae” Dorohoi – efectele acțiunii factorilor biotici și abiotici la pictura murală

Autor – Carmen Cecilia Solomonea, Alina Budianu Biserica „Sfântul Nicolae”, situată pe strada Ștefan cel Mare, se înscrie pe latura sud-estică a orașului Dorohoi, într-un cartier de case. A fost construită în anul 1495, după cum menționează pisania din dreapta portalului intrării. Restaurată de câteva ori între anii 1896 și 1921, biserica denumită de tradiția [...]

Mai mult...