Archive | Ediția a VI-a

Patrimoniul cultural venit de altundeva. Patrimoniul adus de altul, patrimoniul celuilalt

Autor – Dan Kisilewicz Ideea că patrimoniul cultural identifică, întărește legătura locuitorilor cu orașul sau satul lor sau că întărește sentimentul de unitate de grup și de apartenență la un loc, un teritoriu sunt cuprinse în mai toate apelurile la conservarea monumentelor istorice, la salvarea patrimoniului cultural. Desigur, ideea nu este eronată, dar poate oculta [...]

Mai mult...

Normele privitoare la construirea monumentelor de război întocmite de Comisia Superioară pentru Monumente publice (1943)

Autor – Alexandru-Alin Spânu Orice conflagrație, de orice nivel, intensitate și întindere în timp și spațiu a provocat, în primul rând, victime umane, dar și distrugeri materiale. Împreună cu obiective militare, industriale, economice sau politice, de foarte multe ori au fost distruse bunuri de artă (clădiri, tablouri, sculpturi, biblioteci ș. a.) a căror valoare, inestimabilă, [...]

Mai mult...

Tezaurul de manuscrise și carte veche și rară din două situri eclesiastice: mănăstirea Golia și mănăstirea Cetățuia

Autor – Corneliu Oniscu, Nicoleta Vornicu, Cristina Bibere Cercetările noastre au avut ca scop analiza preliminară și de fond a manuscriselor, incunabulelor, cărților vechi și rare religioase din Mănăstirile Cetățuia și Golia cu evidențierea principalelor defecte structurale pe care le prezintă datorate tehnicii de tipărire sau scriere, modului de păstrare și manipulare etc. Cele două [...]

Mai mult...

Medalii comemorative și jubiliare la începutul secolului XX

Autor – Andi Mihalache Deși ne referim la medalii jubiliare sau comemorative, prima precizare care se impune este aceea că stilistica lor se dovedește întrucâtva întârziată, necorespunzând stadiului atins de arta portretului în primii ani ai veacului trecut. Trăsăturile potretisticii cultivate în asemenea medalii se integrează în stilizarea destul de rigidă a artelor oficiale și [...]

Mai mult...

Muzee, arhitectură și… marketing

Autor – Alexandra Zbuchea Orice muzeu evoluează continuu, atât din punct de vedere al colecțiilor, cât și din perspectiva expozițiilor și al programelor publice. Dezvoltarea tuturor activităților muzeale implică creșterea solicitării spațiilor și instalațiilor de care dispune organizaþia respectivă. Acest fenomen este accentuat și de creșterea numărului de vizitatori, precum și de sporirea exigențelor publicului [...]

Mai mult...

Unele aspecte privind terenul de fundare în municipiul Iași

Autor – Paulică Răileanu, Vasile Mușat, Iulian Crupa Geomorfologic municipiul lași se încadrează astfel: regiunea – Podișul Moldovei, subregiunea – Câmpia Moldovei, unitatea – Câmpia Jijiei inferioare, subunitatea – Culoarul Bahluiului. Cutremurele din zona municipiului lași sunt condiționate, în primul rând, de epicentrele din depresiunea Bârladului și zona Vrancea. Descarcă pdf

Mai mult...

Calcarul de Șcheia la monumente istorice

Autor – Dan Babor Se știe că piatra a constituit din cele mai vechi timpuri un material de bază pentru construcții și în special pentru acele care trebuie să reziste în timp (palate, monumente, lăcașuri pentru cult, cetăți etc.). Privită din punct de redare al rezistențelor mecanice se știe că piatra este un material rezistent, [...]

Mai mult...

Iași – problema complexă privind stabilitatea versanților și taluzurilor

Autor – Iulian Crupa, Paulică Răileanu Alunecările de teren intră, alături de cutremurele de pământ și inundații, în rândul catastrofelor naturale care produc pierderi de vieți omenești și mari pagube materiale. Spre deosebire de cutremure sau inundații, alunecările de teren ca fenomene naturale, pot fi mai ușor de prevenit și de stăpânit. Progresele înregistrate în [...]

Mai mult...

Metodologia consolidării hărții „Planul moșiei Curtești”

Autor – Elena Pârău-Panait Orice muzeu, bibliotecă sau arhivă are colecții mari de harți, iar păstrarea lor în bune condițiuni este costisitoare și necesită consum de timp. Multe din harți au supraviețuit, multe au fost pierdute sau deteriorate printr-o păstrare neglijentă sau prin aplicarea unor tratamente de consolidare incorecte. Descarcă pdf

Mai mult...

Investigațiile biologice – parte integrantă a intervențiilor de conservare-restaurare

Autor – Bogdan Ungurean Intervențiile de conservare-restaurare menite să restabilească funcția inițială a monumentului – obiectului restaurat, cât și (la fel de important), să stabilizeze materia operei de artă degradată; au un rol esențial în perpetuarea bunurilor cu valoare de patrimoniu. Imposibil de neglijat, în cadrul intervențiilor de conservare-restaurare, sunt investigațiile de specialitate care oferă [...]

Mai mult...