Archive | Ediția a IX-a

Fotografiile de epocă – Abordări moderne de conservare

Autor – Emil Ghiocel Ioanid, Dorina Emilia Rusu, Simona Dunca Păstrarea bunurilor culturale din suport organic, deosebit de sensibile la atacul microorganismelor, a devenit în ultimele decenii o preocupare majoră a tuturor statelor, reunind un număr tot mai mare de specialişti – restauratori, conservatori, fizicieni, chimişti, biologi – care şi-au asumat misiunea de a găsi [...]

Mai mult...

Covoare orientale din colecţia Muzeului Unirii din Iaşi. Ornamentică şi tehnologie

Autor – Carmen Marian, Doina Anăstăsoaei, Mariana Gugeanu Covoarele orientale, prin varietatea şi frumuseţea motivelor decorative, prin tehnica laborioasă de realizare, reprezintă nu doar lucrări de artă textilă ci şi o adevărată călătorie în timp şi spaţiu, pe meleaguri pline de frumuseţe şi farmec mistic. Acestea sunt specifice unei arii geografice întinse, care cuprinde Peninsula [...]

Mai mult...

Microstratigrafia în identificarea tehnicilor de execuţie la pictura icoanelor din secolul XVIII. Analiză de caz

Autor – Cornelia Bordaşiu Arta religioasă a secolului al XVIII-lea din Moldova este reprezentată în general de icoane şi de obiecte de mobilier religios specifice precum : iconostase, amvoane, tetrapoade, sfeşnice etc. Acestea prezintă din punct de vedere tehnico-stilistic o serie de aspecte comune care sunt rezultatul unei lungi evoluţii a practicilor tradiţionale de pictură [...]

Mai mult...

Reşedinţe domneşti, castele, conace şi case boiereşti din municipiul şi judeţul Iaşi. Restaurare mobilier şi componente din lemn

Autor – Aurica Ichim, Ioan Pop, Mircea Gheorghiu Lucrarea de faţă se referă la Muzeul Unirii – ultima reşedinţă domnească a lui Al. I. Cuza, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, Castelul de la Ruginoasa – reşedinţa de vară a domnitorului Al. I. Cuza, actualmente muzeu şi Castelul Sturzeştilor de la Miclăuşeni, judeţul Iaşi, care în anii [...]

Mai mult...

Grupul sportiv şcolar „Unirea” din Iaşi

Autor – Adrian Puişor Grupul sportiv şcolar „Unirea” din Iaşi se află pe strada George Enescu, nr.15. Clădirea actualei şcoli sportive din Iaşi a fost construită o dată cu celelalte şcoli vechi din oraş, către sfârşitul secolului al XIX-lea (aproximativ în anul 1895), în stilul arhitecturii ”Spiru Haret”, după numele celui care a iniţiat construirea [...]

Mai mult...

Restaurarea monumentului „Fântâna lui Ghica Vodă”

Autor – Mihai Croitoru Monumentul se află în curtea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, orientat spre bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt. A fost construit în anul 1852, din fontă, de către domnul Grigore Alexandru Ghica. Monumentul are două plăci cu următoarele inscripţii: – în spate, cu litere latine: ,,Usui Publico, Consecratum x Gregorio A. Gika [...]

Mai mult...

Consolidare – restaurare la ansamblul statuar „Al. I. Cuza” din Iaşi

Autor – Adrian Mihalache, Cristian Gheorghiţă Construcţia ansamblului statuar „Al. I. Cuza”, amplasată în Piaţa Unirii din Iaşi, a fost inaugurată în anul 1912, fiind unul din cele mai impunătoare monumente ale oraşului. Amplasamentul are stabilitatea locală şi generală asigurată în conformitate cu prevederile normativului P 100 – 1 / 2006; amplasamentul este în zonă [...]

Mai mult...

Consolidarea fundaţiilor bisericii „Sfinţii Voievozi“, Mănăstirea Agapia – o rezolvare complexă a interacţiunii construcţie – factori de mediu

Autor – Vasile Dascălu Se prezintă soluţiile de fundare adaptate la situaţia specifică din amplasament – nivelul ridicat al pânzei freatice, teren de fundare mediu, fundaţii alcătuite din zidărie de piatră brută (bolovani) cu mortar de argilă, elemente constructive introduse la execuţia fundaţiilor care, în timp, au dispărut (grinzi de lemn), rezemări pe teren mâlos, [...]

Mai mult...

Consolidare – restaurare la imobilul „Gavril Muzicescu” din Iaşi

Autor – Adrian Mihalache, Ovidiu Alexievici, Cristian Gheorghiţă Clădirea imobil „Gavril Muzicescu” din Iaşi (monument istoric IS – II – m – B – 03951 Cod LMI 2004) a fost realizată în jurul anului 1820 ca locuinţă a familiei Ghica. Între anii 1860 – 1940 în clădire a funcţionat Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică [...]

Mai mult...

Restaurarea casei Cantacuzino – Paşcanu din Iaşi

Autor – Constantin Firtea Clădirea restaurată este amplasată în Iaşi, str. Vasile Alecsandri nr. 8 şi se presupune ca dată a execuţiei anul 1780. Prima atestare istorică apare la 1819 în planul de situaţie întocmit de Joseph Bayardi ca fiind casa logofătului Canta. Mai târziu apare cu denumirea de Casa Cantacuzino – Paşcanu pe planul [...]

Mai mult...