Archive | Ediția a IV-a

Reglementări internationale privind protecția patrimoniului cultural și natural

Autor – Petre-Răzvan Luca Procesul de conştientizare a răspunderii faţă de patrimoniul cultural şi natural a străbătut un itinerar de secole până când a devenit firească adoptarea de către statele lumii a unor măsuri de ordin legislativ, şi, deopotrivă, organizarea unei vaste reţele de organisme şi asociaţii internaţionale, având în centrul lor ideile creării cadrului [...]

Mai mult...

Case memoriale din perioada interbelică – Ateneul „Tătărași“ din Iași

Autor – Constantin Cloșcă Case memoriale sunt acele locuinţe particulare sau clădiri ale unor instituţii care prin destinaţia şi vechimea lor pot transmite un mesaj istoric. Asemenea construcţii trebuie să aibă calitatea de a putea fi valorificate muzeistic, atât în latura lor arhitecturală (de epocă), dar mai ales în cea emoţională, prin mesajul pe care-l [...]

Mai mult...

Istorie, ambient și noua arhitectură

Autor – Silviu Văcaru, Adrian Brătoi De multe ori trecem nepăsători pe lângă biserici, palate sau simple case. Toate acestea au un trecut al lor. În momentul când au fost construite proprietarii, în afară de bani, au investit în ele o parte din cunoştinţele şi gusturile pe care le aveau, o frântură din sufletul lor. [...]

Mai mult...

Vechi turnuri ale Iașilor

Autor – Sorin Iftimi Turnurile au constituit, din toate timpurile, unul din capitolele cele mai spectaculoase ale Arhitecturii. Târgul Iaşilor a avut turnurile sale, care i-au marcat spiritualitatea şi discursul despre propria identitate. Vechile turnuri, cu patina lor nobilă de istorie, au contribuit din plin la atmosfera romantică a urbei. Chiar dacă oraşul nu a [...]

Mai mult...

Proiect de dezvoltare urbană „Strada Lăpușneanu“

Autor – Ionel Oancea Contextul general actual relevă inexistenţa unei tradiţii consolidate privind problemele de restaurare şi renovare urbană. Oraşele României au suferit pierderi majore de patrimoniu, inclusiv prin agresarea celui păstrat. Ceea ce s-a realizat pentru salvarea lor, s-a datorat unor acte singulare de autoritate, nu unei mentalităţi comunitare privind valorile patrimoniului urban. Zona [...]

Mai mult...

Protecția monumentelor istorice în legislația română

Autor – Aneta Luca Procesul de conştientizare a răspunderii faţă de patrimoniul cultural, inclusiv faţă de cele mai  importante bunuri culturale – monumentele – a străbătut un itinerar de secole până când a devenit firească organizarea unei vaste reţele de organisme şi asociaţii internaţionale şi, deopotrivă, adoptarea de către statele lumii a unor măsuri de [...]

Mai mult...

Privire generală asupra cercetărilor istorice, în contextul stării actuale a vetrei medievale ieșene

Autor – Doina-Mira Dascălu Dincolo de structurile concrete ale oraşului, studiate pe băncile şcolii la teoria sau istoria arhitecturii şi urbanismului, viaţa ne învaţă să descoperim existenţa unei metastructuri inefabile prezentă doar în anumite spaţii urbane-matriciale, care impresionează sensibilităţile arhetipale ale adâncurilor noastre. Există ORAŞE al căror farmec te învăluie chiar de la primul contact, [...]

Mai mult...

Noi informații documentare privitoare la biserica Cuvioasa Paraschiva din Ștefănești – Botoșani

Autor – Gheorghe Pungă Între ctitoriile pe care tradiţia locală le pune pe seama lui Ştefan cel Mare se află şi biserica cu hramul Cuvioasa Paraschiva din Ştefăneşti-Botoşani. Ca şi în multe alte locuri din Ţara Moldovei, şi pentru locuitorii acestor meleaguri figura voievodului a fost şi este asociată cu întemeierea aşezării, care i-ar purta [...]

Mai mult...

Starea de avariere și condiționările dintre funcțiunea clădirii, alcătuirea structurală și soluțiile de intervenție la clădirea „Anatomie Umană“ – U.M.F Iași

Autor – V. Dascălu, Cristina Andrei, Cătalina Prislopan, L. Gherghițanu La solicitarea conducerii Universităţii de Medicină şi Farmacie din Iaşi s-a întocmit o expertizare tehnică a clădirii fostului Institut de Anatomie în vederea consolidării şi punerii în siguranţă faţă de starea gravă de avariere structurală şi uzură fizică acumulată în cei peste 100 de ani [...]

Mai mult...

Aspecte ale proceselor de consolidare a fundațiilor monumentelor prin silicatizare

Autor – Ion Sandu, Adrian Dima, Irina-Crina Anca Sandu, Ioan Gabriel Sandu Procedeul utilizării silicaţilor solubili în sistem apos, ca liant, a fost şi este foarte mult utilizat la obţinerea formelor de turnare din amestecuri pe bază de materiale naturale silicioase (nisip, bentonită de turnătorie, caolin, caolinit, cromit, cromomagnezină etc.) şi anumite tipuri de argile. [...]

Mai mult...