Archive | Mănăstirea Golia – 350 de ani

Mănăstirea Golia din Iaşi – o privire retrospectivă

Autor – Sorin Iftimi Mănăstirea Golia din Iaşi este unul dintre cele mai interesante şi valoroase ansambluri monumentale din Moldova, din perspectivă istorică, dar şi pentru evoluţia arhitecturii în acest spaţiu. Arhitectura bisericii „Înălţarea Domnului” – marcată de Renaşterea târzie italiană, venită pe filieră poloneză – rezonează cu moda occidentală a epocii (fig. 1). Biserica [...]

Mai mult...

Mănăstirea Golia: înzestrările primilor ctitori*

Autor – Marius Constantin Chelcu Cine priveşte spre trecut, ştie dintru început că reconstituirea la care aspiră va putea fi onestă printr-o abordare imparţială a subiectului, va putea fi convingătoare, printr-o bună articulare a argumentaţiei, va putea oferi desluşiri folositoare prin utilizarea corectă a surselor. Dar, oricâte calităţi ar însuma imaginea zugrăvită nu va fi [...]

Mai mult...

Marele vornic Toma Cantacuzino şi mormintele Cantacuzineşti de la Golia

Autor – Mihai-Bogdan Atanasiu Dintre numeroşii reprezentanţi ai familiilor greceşti care, începând din a doua jumătate a veacului al XVI-lea, şi-au căutat din ce în ce mai mult rosturi în principatele de la nord de Dunăre, de departe, cei mai de seamă au fost Cantacuzinii, ce, cu ajutorul banilor şi a cunoştinţelor constantinopolitane, pe de [...]

Mai mult...

Ipostaze şi vârste ale barocului la Golia

Autor – Gheorghe Macarie O analiză a ipostazelor şi vârstelor barocului la Golia – aşa cum apar acestea în arhitectura, pictura şi sculptura bisericii, dar şi a altor construcţii din incinta mănăstirii – impune reevaluarea, pe teren autohton, a noţiunii impresionant de proteice a „barocului”. Variatele excepţii ale barocului, fireşti dacă avem în vedere multitudinea [...]

Mai mult...

Starea de conservare a picturii murale de la Biserica Golia. Aspecte generale

Autor – Carmen Cecilia Solomonea Multiple evenimente au afectat biserica Golia şi drept urmare, pe suprafaţa picturii murale s-au acumulat succesiv refaceri, diverse intervenţii care de cele mai multe ori au însemnat repictări parţiale sau totale, în care desigur un aport însemnat l-au avut şi tendinţele estetice ale epocii respective sau a celor care au [...]

Mai mult...

Expertizarea stării de conservare la turnul de intrare şi zidul de incintă ale Mănăstirii Golia

Autori – Nicoleta Vornicu, Cristina Bibire, Maria Geba, Rodica Diaconescu, Dragoş Căpăţână Mănăstirea Golia, construită între anii 1650-1653 pe vremea lui Vasile Lupu şi a fiului său Ştefăniţă vodă, este înconjurată de un zid înalt, prevăzut la colţuri cu turle ridicate în anul 1667 şi un turn-clopotniţă înalt de 30 de metri, cu 120 de [...]

Mai mult...

Mănăstirea Golia şi oraşul contemporan

Autor – Maria Urmă Monumentele, prin forma estetică şi semnificaţia lor, devin puncte de reper în oraş. Ele sunt percepute ca repere atât de departe, prin silueta lor, cât şi de aproape, prin raportul armonios dintre părţile componente sau prin detalii. Odinioară, turlele bisericilor şi turnurile palatelor dominau silueta oraşului vechi, prin forma şi înălţimea [...]

Mai mult...