Archive | Tehnici şi tehnologii

Cercetările analitice privind restaurarea suprafeţelor de arhitectură

Autor – Ileana Kisilewicz Studiul suprafeţelor de arhitectură şi al materialelor folosite în restaurarea lor a cunoscut o creştere a interesului după ultimul război mondial, în special în ultimele trei decenii, legat de reorientarea gustului publicului către clădirile având valenţe ambientale şi estetice. Lucrările ştiinţifice din acest domeniu sunt adresate acelor teme care răspund aproape [...]

Mai mult...

Restaurarea invelitorilor folosind ardezia

Autor – Alexandra Chiliman Juvara Ardezia este o rocă omogenă metamorfică cu granulaţie fină derivată dintr-o rocă sedimentară de tip şisturi compusă din argilă sau cenuşă vulcanică în urma unui proces de metamorfoză. Deoarece uneori scoicile s-au metamorfozat în ardezie la presiune şi temperaturi scăzute, se mai găsesc unele fosile microscopice în plăcile de ardezie. [...]

Mai mult...

Aspecte ale stării de conservare a catapetesmei şi bisericii de lemn „Sf. Nicolae”din Vrâncioaia

Autor – Merişor G. Dominte, Stelian Onica  Fiind o ctitorie de sat, a unei comunităţi umane mici, biserica „Sf. Nicolae”din Vrâncioaia, a fost iniţial alcătuită numai din altar, naos şi nartex. Potrivit tehnicii cunoscute de construire a bisericilor de lemn, nu a prezentat o fundaţie, toată construcţia fiind supraterană. Singurul element de datare relativă este [...]

Mai mult...

Consolidarea catedralei vechi romano-catolice „Adormirea Maicii Domnului” din Iaşi

Autori – Ioan Sasu, Constantin Firtea Date generale a) Denumirea obiectivului de investiţii: Consolidarea Catedralei Vechi Romano-Catolice „Adormirea Maicii Domnului” din Iaşi. b) Amplasamentul: Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 26, Iaşi. c) Titularul investiţiei: Episcopia Romano-Catolică de Iaşi d) Elaboratorul documentaţiei: Proiectant General – S.C. Proganex 2005 S.R.L. Iaşi; Proiectant [...]

Mai mult...

Consolidare, reabilitare şi restaurare: „Conacul Rosetti – Catargiu” de la Răducăneni, jud. Iaşi

Autori – Adrian Mihalache, Radu Cojocaru, Constantin Ioan, Sorin Roşu Date generale – Complexul „Conac-Casa Rosetti-Catargiu” din localitatea Răducăneni, judeţul Iaşi a fost realizat în secolul XIX şi este înregistrat în „Lista monumentelor istorice”, cod LMI 2004 la nr. 1481 – IS – II – m – B – 04235. Clădirea se presupune că a [...]

Mai mult...

Decontaminarea manuscriselor în plasmă rece de înaltă frecvenţă

Autori – Emil Ghiocel Ioanid, Dorina Emilia Rusu, Aurelia Ioanid, Simona Dunca, Marta Ursescu Varietăţile factorilor de mediu afectează grav stabilitatea materialelor organice şi cu precădere a materialului papetar. Procesele degradative declanşate, care induc scăderea stabilităţii chimice, sau modificarea caracteristicilor mecanice şi optice ale manuscriselor, sunt influenţate de mai multe elemente cum ar fi: tipul [...]

Mai mult...

Criterii şi concepte de restaurare şi conservare a ansamblului monument istoric „Mănăstirea Agapia”, jud. Neamţ

Autor – Vasile Dascălu Despre Mănăstirea Agapia s-au scris multe pagini. Lucrările au început la 16 octombie 1642, sub conducerea arhitectului Ionaşcu de la curtea lui Vasile Lupu şi s-au săvârşit la 3 septembrie 1647, inclusiv incinta. În anul 1821, mănăstirea Agapia a fost devastată şi incendiată de turci. După dezastru, din anul 1823 s-au [...]

Mai mult...