Archive | Ediția a III-a

Particularități ale reabilitărilor structurale la bisericile ortodoxe din regiuni seismice

Autor – Dan Olaru Bisericile ortodoxe reprezintă cele mai răspândite şi valoroase monumente istorice şi/sau de arhitectură din România. Practica de investigare a acestor monumente şi cea de proiectare a consolidării lor structurale, cu valoroase soluţii date de specialiştii noştri, a demonstrat că există nişte mecanisme tipice de avariere, mai ales sub acţiunea cutremurelor de [...]

Mai mult...

Obiective și principii în conservarea și restaurarea monumentelor istorice

Autor – Daniel Covatariu, Adrian Constantin Diaconu, Daniel Diaconu România este o ţară pe întinsul căreia, în mijlocul furtunilor istoriei sau în vremuri mai liniştite, geniul de constructor al nenumăraţilor meşteri anonimi a putut să se exprime prin ridicarea unor bijuterii de arhitectură. De obicei, monumentele istorice dau acel caracter de individualizare oraşelor noastre şi, [...]

Mai mult...

Primul program iconografic informatizat din România

Autor – Andrei Vretos În cadrul programului de colaborare dintre UNESCO şi România, proiectul de conservare şi restaurare a Mănăstirii Probota a fost conceput pentru a funcţiona ca un şantier – pilot, cu echipe mixte de restauratori şi de cercetători, români şi străini, pe baza celei mai moderne metodologii interdisciplinare din domeniu. Pictura este cea [...]

Mai mult...

Elemente de detaliu la arhitectura caselor boierești, prima jumătate a secolului al XIX-lea

Autor – Gheorghe Mânăstireanu Despre restaurarea Casei Catargiu, azi Muzeul “Unirii”, cu referire la detaliile de rezistenţă şi de arhitectură, au fost prezentate comunicări la ediţiile precedente ale Simpozionului. Prezenta lucrare încearcă să pună în valoare restaurarea elementelor de feronerie ca element de detaliu al arhitecturii interioare şi exterioare, inclusiv cele din metal, cu referire [...]

Mai mult...

Decorațiuni interioare ale caselor și palatelor boierești din secolul al XIX-lea în orașul Iași

Autor – Aurica Ichim, Smaranda Gâlea, Titel Sinescu Majoritatea monumentelor istorice laice – palate şi case boiereşti ale oraşului Iaşi datează din secolele XVIII şi XIX, construite în cadrul procesului complex de înnoire reprezentat de dezvoltarea economiei bazate pe relaţii capitaliste. Totodată acest proces reprezintă schimbarea mentalităţii boierimii şi intelectualităţii vremii, fiind o modă studiul [...]

Mai mult...

Restaurarea grădinilor istorice de la Mogoșoaia

Autor – Alexandra Chiliman Juvara Curtea Domnească de la Mogoşoaia a fost construită de Constantin Vodă Brâncoveanu, drept loc de petrecere în zilele toride de vară, departe de capitală. Poziţia palatului era pitorească, pe malul lacului. Un întins domeniu înconjura construcţiile, dar din acele timpuri nu ne-au parvenit documente grafice, picturi sau planuri pentru a [...]

Mai mult...

Biserica Sf. Ioan Botezătorul din Iași – câteva lămuriri

Autor – Cătălina Iliescu În dorinţa de a-şi pune în ordine averea şi agoniseala de o viaţă, intuind apropierea morţii iminente în Constantinopolul ce îl întemniţase în urma denunţului mincinos al lui Vasile Lupu, cu rugămintea adresată “tuturor prietenilor”, ca să le fie “milă de casa noastră, de nu ne-am priceput la purcesul nostru să [...]

Mai mult...

O biserică și o comunitate: Armenii din Iași

Autor – Marius Chelcu Pe parcursul documentării necesare acestei scurte intervenţii am avut curiozitatea de a căuta pe Internet informaţii privitoare la biserica armeană din Iaşi. În cadrul unei pagini rezervate monumentelor de arhitectură ecleziastică din cuprinsul oraşului, recunoscut în România ca fiind cel care păstrează cea mai mare densitate de edificii de acest gen, [...]

Mai mult...

Biserica Sf. Gheorghe-Lozonschi. Cercetarea arheologică

Autor – Costică Asăvoaie Biserica Sfântul Gheorghe Lozonschi, în forma sa actuală, a fost construită în anul 1800, dată indicată de pisania originală amplasată pe faţada de S, la dreapta intrării în biserică. Textul pisaniei este următorul:”/cu ajutorul lui Dumnezău zi /ditorul a toate s-au facut a / ceastă sfântă biserică unde să p / [...]

Mai mult...

Câteva probleme referitoare la cercetările de la Biserica Mirăuți din Suceava, privind organizarea Bisericii Moldovei în ultimele decenii ale secolului al XIV-lea

Autor – Mircea D. Matei Privind lucrurile prin prisma succesiunii lor cronologice, cercetările arheologice întreprinse la Biserica Mirăuţi din Suceava ar putea fi considerate ca un important reper în eforturile specialiştilor români de a cunoaşte realităţile vieţii spirituale a populaţiei locale din teritoriul statului medieval de la est de Carpaţi, în deceniile imediat următoare constituirii [...]

Mai mult...