Archive | Ediția a II-a

Restaurarea și conservarea monumentelor istorice. Rolul și importanța conservatorului

Autor – Aurica Ichim În contrast cu apusul european şi chiar cu unele ţări mai apropiate, cu măreţele lor catedrale, castele, palate şi alte monumente, patrimoniul cultural din ţările române are o altă dimensiune, urmare a unei mentalităţi la răscruce de timpuri şi de drumuri ale civilizaţiei. De la casa ţărănească, cu remarcabile calităţi artistice, [...]

Mai mult...

Monumente istorico arhitecturale ale Ruginoasei

Autor – Petrea Irinciuc Palatul de la Ruginoasa, devenit reşedinţa primului domnitor al României, Alexandru Ioan Cuza – comparativ cu alte construcţii din Moldova ridicate în aceeaşi epocă – ocupă un loc cu totul aparte atât din punct de vedere istoric, cât mai ales arhitectural. Vechea casă boierească de pe moşia Ruginoasa, căreia mai târziu [...]

Mai mult...

O “formă fără fond”

Autor – Sorin Iftimi Situată la doar 10 km de Iaşi, pe un traseu de intensă circulaţie, biserica rotundă din Leţcani rămâne un monument prea puţin cunoscut. Planul circular al acestei construcţii, privit prea adesea ca o simplă curiozitate arhitectonică, i-a adus o anumită faimă, fiind considerată un unicat, pe teritoriul României. Arhitecţii, încadrând monumentul [...]

Mai mult...

Particularități ale arhitecturii tradiționale din zona etnografică Iași

Autor – Vasile Munteanu În limbajul obişnuit, marcat de automatisme, folosirea termenului monument trimite instantaneu la reprezentări mentale ale unor grupuri statuare, construcţii grandioase etc., în contrast evident cu mărturiile arhitectonice la care ne referim în materialul de faţă. Construcţiile ţărăneşti tradiţionale, cu precădere cele din zonele de câmpie şi podiş, nu deţin aparent atributele [...]

Mai mult...

Locuințe boierești neoclasice din Iași

Autor – Ioan Sasu În primele două articole s-au prezentat consideraţii generale privind istoria oraşului Iaşi cu marile evenimente, şi evoluţia caselor boiereşti în secolele XVII – XVIII. Conform studiilor anterioare se propun 3 tipuri de case boiereşti, din care în lucrare se prezintă subcapitolul 1.a. din capitolul 1. 1. CASE CE PĂSTREAZĂ REMINISCENŢE PUTERNICE [...]

Mai mult...

Prezente ale arhitecturii tradiționale țărănești în țesutul urban ieșean

Autor –  Cristina Andrei În timpul unei operaţii de cartare a monumentelor şi caselor vechi din Iaşi, am descoperit în zonele studiate locuinţe cu evident caracter rural, prezenţe insolite prin situarea lor foarte aproape de centrul oraşului. Dintre acestea enumăr: a) În zona Copou – Sărărie, Ţicău − Casa – str. Ralet 2 − Două [...]

Mai mult...

Propuneri privind sistemele de consolidare, restaurare a vestigiilor descoperite la Mănăstirea Probota

Autor – Voica Maria Pușcașu Cele patru campanii de cercetare arheologică a incintei mănăstirii Probota au avut drept principal rezultat identificarea, datarea şi scoaterea la lumină a vestigiilor fostelor construcţii ce alcătuiseră ansamblul monahal. Prezervarea lor sub forma unui sit arheologic se impune atât datorită importanţei construcţiilor desvelite cât şi datorită semnificaţiei fostei lor funcţionalităţi [...]

Mai mult...

Configurația peisajului cultural din România

Autor – Călin Hoinărescu Configuraţia unui teritoriu, local, zonal, naţional este sinteza dintre cadrul natural (formele de relief, factori climatici şi biologici, sistem hidrografic) şi comunităţile umane care l-au locuit de-a lungul timpului. În România, la ora actuală, peisajul cultural este compus din zone unde cadrul natural nu a fost modificat substanţial de activitatea umană [...]

Mai mult...

Tendințe actuale în restaurarea monumentelor istorice. Al IX lea Congres Internațional asupra deteriorării și conservării pietrei Veneția 2000

Autor – Ana Maria Vlad, Gheorghe Niculescu Prestigiosul Congres Internaţional asupra deteriorării şi conservării pietrei, însumând peste două decenii de activitate, a organizat în acest an a IX-a ediţie la Venezia, oraş emblematic în ceea ce priveşte deteriorarea şi protejarea pietrei şi monumentelor. Principalele direcţii de interes ale actualei ediţii au fost legate de : [...]

Mai mult...

Strategia europeană de conservare preventivă

Autor – Maria Geba Primum non nocere = nici un bun de patrimoniu nu trebuie să fie afectat sub nici o formă şi în nici o împrejurare în cursul procesului de restaurare. Maxima antică de punere în gardă nu a fost considerată de-a lungul mileniilor decât în raport unic cu practica curativă a ştiinţelor medicale [...]

Mai mult...