Archive | Monumentele şi istoria lor

Biserica ortodoxă „Sfântul Ierarh Nicolae” din satul Bâcu, comuna Ipatele, judeţul Iaşi

Autor – Ioan Sasu Au fost întreprinse cercetări istorice, bibliografice şi de arhivă, cartografice şi de arhitectură. Cercetarea de arhitectură a impus studiul la faţa locului, inclusiv decapări de tencuială pe anumite zone, în scopul descifrării unor probleme legate de etapele de construire a bisericii. Decapările şi sondajele au oferit noi informaţii, privitor la etapele [...]

Mai mult...

Diagnoză și intervenție asupra bisericii Toma Cozma din Iași

Autor – Doina Smaranda Nour, Eugen Vieriu, Petru Mihai Biserica „Toma Cozma” din Iași este o construcție realizată din zidărie de piatră și cărămidă, fiind compusă din două corpuri cu regimuri de înălțime diferite, neseparate prin rosturi antiseismice. Înălțimea cea mai mare a clădirii se regăsește în zona pridvorului, acolo unde este amplasată și clopotnița  [...]

Mai mult...

Legislaţia imperială bizantină şi fortificarea complexelor religioase în secolul al VI-lea (I): ansambluri monahale

Autor – Ioan Iaţcu Dintr-o lege intrată în vigoare în anul 539, reiese că orice mănăstire de pe teritoriul Imperiului trebuia să fie înconjurată cu ziduri de incintă. Legea precizează că nu trebuie să existe decât un singur loc de intrare în mănăstire, sau cel mult două, iar pentru mai multă siguranţă, zidurile mănăstirii trebuiau [...]

Mai mult...

Aspecte privind fortificaţiile din România în evul mediu

Autor – Ion Giurcă, Cosmin Zaharia Problematica fortificaţiilor, privită în toată complexitatea sa, ţine de mai multe domenii ale ştiinţei şi artei, studiul şi analiza acestora fiind o preocupare a arheologilor, militarilor, arhitecţilor, specialiştilor în domeniul istoriei artelor şi, nu în ultimul rând, a istoricilor diferitelor epoci din evoluţia omenirii şi a societăţii. Abordările au [...]

Mai mult...

Importanţa strategică a dealului Galata din Iaşi pe parcursul secolelor XVI – XIX

Autor – Bobi Apăvăloaei Dealul Galata din Iaşi este cunoscut în principal datorită mănăstirii ctitorită aici de domnul Petru Şchiopul în jurul anului 1582. Despre importanţa acestui lăcaş de închinăciune şi despre locul lui în evoluţia arhitecturii bisericeşti din Ţările Române au scris numeroşi istorici1 şi pasionaţi de istoria bisericii2, motiv pentru care în rândurile [...]

Mai mult...

Complexul mănăstiresc fortificat de la Socola. Incursiune istorică şi arheologică

Autor – Elena Gherman Mănăstirea Socola face parte din sistemul de fortificaţii monastice medievale ale Iaşului. În comparație cu alte mănăstiri fortificate (Galata, Golia, Cetățuia) acest complex mănăstiresc nu a beneficiat de o cercetare istorică amănunțită. Un motiv posibil al anonimatului îl reprezintă şi numărul, relativ restrâns, de documente publicate, şi care, implicit, ar furniza [...]

Mai mult...

Steme în bisericile fortificate din judeţul Covasna

Autor – Szekeres Attila István Aproape o treime dintre cele treizeci de biserici fortificate de pe teritoriul judeţului Covasna conţin steme de diferite tipuri: sculptate în piatră (pe amvoane, plăci comemorative, chei de boltă sau console, pietre funerare), în lemn (pe spătarul stranelor) şi pictate (pe casetele tavanului sau ale parapetului). De cele mai multe [...]

Mai mult...

Înscrierea bisericii Învierea Domnului a Mănăstirii Suceviţa în Lista Patriomniului Mondial

Autor – Tereza Sinigalia Brazilia – a 34-a Sesiune a Comitetului Patrimoniului Mondial – 1 august 2010: A fost o zi mare pentru monumentele istorice din România: Înscrierea bisericii Învierea Domnului a Mănăstirii Suceviţa în Lista Patrimoniului Mondial, ca extindere a poziţiei 598 din această Listă: „Biserici din Moldova cu picturi murale exterioare” . Pentru [...]

Mai mult...

Studiu istoric de fundamentare a P.U.G., comuna Suceviţa, judeţul Suceava. Zona protejată a Mănăstirii Suceviţa, propusă pentru includere în L.P.M.

Autori – Iosef Kovacs, Anca Filip Obiectivele principale ale studiului constau în identificarea valorilor de patrimoniu construit, în definirea şi delimitarea zonelor lor de protecţie şi a zonelor protejate din teritoriul administrativ, pe baza analizei evoluţiei şi caracteristicilor teritoriului studiat şi stabilirea modului de construire în teritoriul studiat. Studiul fundamentează Planul Urbanistic General al comunei [...]

Mai mult...

Putna, prestigiu şi model arhitectural

Autor – Liviu Brătuleanu Prima ctitorie a lui Ştefan cel Mare, Mănăstirea Putna, cap de serie şi manifestare plenară prin monumental al rolului de Atlet al creştinătăţii asumat încă din primii ani de domnie de principele Moldovei, a constituit un manifest şi totodată a fost un model pentru ctitoriile ce au urmat. Prima construcţie a [...]

Mai mult...