MONUMENTUL XII

Lucrările Simpozionului Național  Monumentul – Tradiție și viitor
Ediția a XII-a, Iași-Chişinău, 2010

Volum coordonat de Lucian-Valeriu Lefter,  Aurica Ichim și Sorin Iftimi

COLEGIUL ŞTIINŢIFIC
Răzvan Theodorescu, Ioan Opriş, Tereza Sinigalia, Ionel Gosav, Daniel Vişan

Copertă: G.D. Patraucean  /  Traducerea rezumatelor în engleză: Coralia Costaș  / Tehnoredactare: Ovidiu Bișog
Întreaga responsabilitate pentru conținutul științific al textelor publicate aparține autorilor.

ISSN 1844-9042

VOLUMUL I

1. Mănăstirea Golia – 350 de ani de la sfinţirea ctitoriei lui Vasile Lupu

Mănăstirea Golia din Iaşi – o privire retrospectivă  (Sorin Iftimi)
53
Mănăstirea Golia: înzestrările primilor ctitori* (Marius Constantin Chelcu)
95
Marele vornic Toma Cantacuzino şi mormintele Cantacuzineşti de la Golia (Mihai-Bogdan Atanasiu)
112
Ipostaze şi vârste ale barocului la Golia (Gheorghe Macarie)
133
Starea de conservare a picturii murale de la Biserica Golia. Aspecte generale (Carmen Cecilia Solomonea)
151
Expertizarea stării de conservare la turnul de intrare şi zidul de incintă ale Mănăstirii Golia (Nicoleta Vornicu, Cristina Bibire, Maria Geba, Rodica Diaconescu, Dragoş Căpăţână)
171
Mănăstirea Golia şi oraşul contemporan (Maria Urmă)
183

2. Tehnici şi tehnologii de restaurare

Cercetările analitice privind restaurarea suprafeţelor de arhitectură (Ileana Kisilewicz)
197
Restaurarea invelitorilor folosind ardezia (Alexandra Chiliman Juvara)
207
Aspecte ale stării de conservare a catapetesmei şi bisericii de lemn „Sf. Nicolae”din Vrâncioaia (Merişor G. Dominte, Stelian Onica)
215
Consolidarea catedralei vechi romano-catolice „Adormirea Maicii Domnului” din Iaşi (Ioan Sasu, Constantin Firtea)
221
Consolidare, reabilitare şi restaurare: „Conacul Rosetti – Catargiu” de la Răducăneni, jud. Iaşi (Adrian Mihalache, Radu Cojocaru, Constantin Ioan, Sorin Roşu)
249
Decontaminarea manuscriselor în plasmă rece de înaltă frecvenţă (Emil Ghiocel Ioanid, Dorina Emilia Rusu, Aurelia Ioanid, Simona Dunca, Marta Ursescu)
267
Criterii şi concepte de restaurare şi conservare a ansamblului monument istoric „Mănăstirea Agapia”, jud. Neamţ (Vasile Dascălu)
277

VOLUMUL II

3. Monumentele şi istoria lor. Fortificaţii, biserici, case

Legislaţia imperială bizantină şi fortificarea complexelor religioase în secolul al VI-lea (I): ansambluri monahale (Ioan Iaţcu)
7
Aspecte privind fortificaţiile din România în evul mediu (Ion GiurcăCosmin Zaharia)
17
Importanţa strategică a dealului Galata din Iaşi pe parcursul secolelor XVI – XIX (Bobi Apăvăloaei)
35
Complexul mănăstiresc fortificat de la Socola. Incursiune istorică şi arheologică (Elena Gherman)
51
Steme în bisericile fortificate din judeţul Covasna (Szekeres Attila István)
65
Înscrierea bisericii Învierea Domnului a Mănăstirii Suceviţa în Lista Patriomniului Mondial (Tereza Sinigalia)
89
Studiu istoric de fundamentare a P.U.G., comuna Suceviţa, judeţul Suceava. Zona protejată a Mănăstirii Suceviţa, propusă pentru includere în L.P.M. (Iosef Kovacs, Anca Filip)
121
Putna, prestigiu şi model arhitectural (Liviu Brătuleanu)
145
Despre o biserică fortificată de la hotarul Moldovei (Răzvan Theodorescu)
163
Mănăstirea Sfinţii Petru şi Pavel din Iaşi (Bărboi). Câteva consideraţii(Florin Marinescu)
173
Stavropighia de la Lviv: un monument istoric al unei epoci artistice uitate(Ilie Luceac)
193
O biserică bucureşteană, metoh al mănăstirii Cotroceni(Mariana Lazăr)
205
Aşezământul Mislea de la mănăstire la închisoare. Un dublu sens al termenului „fortificat” (Alin Spânu)
221
Comana – o mănăstire cetate la sud de Bucureşti(Mircea Tănase, Mihail Muscariu)
239
Mănăstirea Fâstâci din judeţul Vaslui, ctitorie a familiei Cehan – Racoviţă (Maria Popa, Doina Rotaru)
269
Ctitoriile şi averile boierilor Caracaş. De la fundare la secularizare (Lucian-Valeriu Lefter)
323
Un schit uitat din Munţii Neamţului: Schitul Nifon (Silviu Văcaru)
355
Catagrafia bisericilor din Iaşi la anul 1844 (Sorin Grigoruţă, Silviu Văcaru)
359
Inserţii genealogice în istoria unei vechi case ieşene (Mircea Ciubotaru)
387
Un monument şi proprietarii săi: Palatul Suţu din Bucureşti (Narcis Dorin Ion)
393
Trei biserici ieşene dispărute: Dancu, Sfânta Vineri şi Sfântul Ilie. Catagrafiile averilor secularizate la 1863 (Aurica Ichim)
411
Casa Callimachi din Iaşi (str. Cuza Vodă nr. 41) (Sorin Iftimi)
425
Monumentul ,,Stâlpul lui Vodă” din satul Vama, judeţul Suceava (Alexandrina Cuţui)
449
Creaţii ale arhitectului Roger Bolomei în centrul istoric al oraşului Piatra  Neamţ (Smaranda Gâlea)
455
Sfinţirea catedralei episcopale „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Bălţi (Radu Moţoc)
467
Memorialul Mănăstirii Căldăruşani din judeţul Ilfov (Ruxandra Nemţeanu)
485
Mausoleul Comana (Cătălin Fudulu)
495