Temele editiei

Tema 1

Viața monumentelor (ctitorii, moșteniri, înstrăinări, degradări, restaurări)

Tema 2

Restauratori români: arhitectul Ștefan Balș (1902-1994)

Tema 3

Tehnici şi tehnologii de restaurare

Noutăți

Invitație

Simpozionul Internaţional „Monumentul – Tradiţie şi Viitor” a ajuns anul acesta la a XVIII-a ediție. Manifestarea, găzduită de Muzeul Unirii din Iași, reuneşte specialişti de prestigiu din cadrul Ministerului Culturii, Academiei Române, a Institutului Național al Patrimoniului, Uniunii Naționale a Restauratorilor Monumentelor Istorice, personalități din institute de cercetare și universități din țară și străinătate, care

Read More

Programul manifestărilor

Vă rugăm să ne confirmaţi participarea la tel. 0742569125, e-mail: monumentul@yahoo.com sau auricaichim@yahoo.com Titlul comunicării și rezumatul (10-15 rânduri) vor fi trimise, până la data de 20 septembrie 2016. Organizatorii vor asigura cazarea şi masa participanţilor, precum şi cheltuielile aferente vizitei de studiu din zilele de 8 și 9 octombrie 2016. Vă rugăm să ne

Read More